COVID-19 Testise Zarar veriyor mu, Cinsel Yolla Bulaşır mı?

COVID-19 Testise Zarar veriyor mu, Cinsel Yolla Bulaşır mı?

Genel olarak insanda üst solunum, akciğer enfeksiyonu, (zatürre) belirtileri gösteren COVID-19 pandemisi Dünya Sağlık Örgütü’nün Mayıs verilerinde 215 ülkede 4 milyon insana bulaştığı ve 265bin üzerinde bu hastalığa bağlı ölüm belirtilmiştir. Araştırmalarda etkilenen vakaların %58’inin erkek olduğu bildirilmiştir. Sadece ileri yaşta olan insanların değil, çocuk sahibi olma çağındaki kadın ve erkekleri de etkilemektedir. Dolayısıyla erkeklerde üreme fonksiyonu veya testis üzerindeki etkileri anlamak için araştırmalar devam etmektedir.

Virüsün hücre içine giriş yolunun hücre zarındaki ACE2 adı verilen enzim üzerinden olduğu biliniyor. Bir diğer hücre zarı enzimi olan Serin Proteaz enzimi (TMPRSS2) virüsün hücre içerisine girişinde rol oynar. Her iki enzimin testis dahil olmak üzere erkek genital organlarında bulunduğu bilinmektedir. SARS virüsünün %78 genetik özelliklerinin yeni SARS-CoV-2 ile benzerlik gösterdiği ve aynı enzimlerle hücre içerisine girdiği bilinmektedir. SARS geçiren erkeklerde testis enfeksiyonu yani testis tutulumu gözlenmiştir. Ancak sadece aşırı bağışıklık cevabın (IgG) testis hücrelerine zarar verdiği, SARS virüsünün testlerde negatif olduğu görülmüştür. Bu nedenle SARS virüsünün ‘kuzeni’ diyebileceğimiz SARS-CoV-2 virüsünün testise etki edebileceği düşünülmektedir.

Nisan ayında Wuhan’da COVID-19 tespit edilen ve hafif veya orta derecede belirtiler gösteren erkekten tedavileri sonrasında (1 ay) alınan semen örneklerinde ve COVID-19 nedeniyle ölen erkekten alınan testis dokusunda virüs tespit edilemediği gösterilmişti. 7 Mayıs’ta JAMA dergisinde 38 COVID-19 pozitif erkek üzerinde yapılmış araştırma bildirildi. 23 klinik iyileşme gösteren 15 aktif hastalığı olan erkekten alınan semen örneklerinin 6 ‘sında yani %18,4 virüs pozitif olarak görüldüğü açıklandı. Sonuç olarak testlerde virüs pozitif bazı erkeklerde testis ağrısı şikâyetlerini klinikte görebiliyoruz. Yapılan son çalışmada virüs pozitif olan erkeklerin bir kısmında semende de virüsün varlığı gösterilmiş oldu. Ancak hastalığı geçirdikten sonra antikor pozitifliği olan erkeklerde veya hala antikor gelişmemiş taşıyıcı olan erkeklerde semende virüs varlığı dışında sperm sayı, hareket gibi fonksiyonlarının ortaya çıkarılması açısından yeni çalışma ve bilgilere ihtiyaç vardır.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız