Tıkanıklığa Bağlı Olmayan Azospermi

Tıkanıklığa bağlı olmayan sperm yokluğunda tedavi

Nonobstruktif azoospermia teşhis edilen erkeklerde dokuda sperm arama işlemi için Mikroskop eşliğinde TESE yöntemi yani Mikro TESE operasyonu uygulamaktayız. Yeni operasyon tekniğinde testisin tek bir kesi ile tamamen açılması ve dokunun mikroskop ile 20 kat büyütülerek sperm yapımı olan bölgelerin tespiti ve o bölgelerden doku örneklerinin alınması şeklinde yapılmaktadır. Dolayısıyla eskiden uygulanan çoklu biyopsi yönteminden başarı şansı daha yüksektir ve daha fazla sayıda sperm elde etme mümkün olmaktadır. Kişinin testisinden doku kaybı mikro cerrahi yöntemde çoklu biyopsi yöntemine göre 70 kat daha az olmaktadır. Bu da operasyondan testislerin en az zarar görmesini sağlayarak, testosteron hormonu salgılanmasını minimal etkilemektedir. Mikroskop altında yapılan mikro cerrahi yöntemin diğer bir avantajı testis dokusunu çevreleyen kapsüldeki damar yapısının görülerek, testisi besleyen damarlara zarar vermeden kesi yapılmasıdır. Bu operasyon sonrası olası komplikasyonları minimal düzeye indirgemektedir.

Detaylı bilgi için: Mikro Tese Nedir?

Operasyon genel anestezi altında yapıldığından hastaların operasyon günü herhangi bir şey yiyip içmeden aç olarak gelmeleri önerilir. Lokal anestezi uygulaması ile mikro TESE operasyonunu hastanın hareketsiz bir şekilde uzun süre ameliyat masasında kalması, operasyon sırasında psikolojik etkilenmeler ve cerrahın dikkatinin dağılmaması nedeniyle gerekli durumlar hariç tercih etmemekteyiz. Mikro TESE operasyonu sonrası hastalar narkozun etkisi geçinceye kadar müşahade altında tuttulduktan sonra evine veya kaldıkları yere gönderilirler. Hastanın operasyon sonrası evine giderken araç kullanmaması önerilir. Hastanın sürekli yatak istirahati gerekmez ancak ameliyat sonrası iki üç gün normal aktivasyonu azaltmaları önerilir. Ameliyattan 48 saat sonra pansumanın yenilenmesi gerekir.

Operasyon sonrası 3. gün duş alınabilir, dikişler kendiliğinden yaklaşık bir haftada eriyeceğinden dikiş almaya gerek yoktur. Operasyon sonrası hastaların 10-15 gün sıkı kilot (slip) veya suspansuar kullanmaları önerilir. Ağır bedensel aktivite ve cinsel ilişki 15 gün kadar yapılmaması önerilir.

 

Özellikle hangi azospermik kişilerde bu operasyon önem taşımaktadır?

Klinefelter’s Sendromu olarak adlandırılan ve toplumda ortalama doğan 500 erkeğin birinde tespit edilen genetik hastalıkta; testis boyutlarının normalin altında oluşu (2-3 ml hacimde), testosteron (erkeklik hormonu) düzeyi düşüklüğü ve menide spermin bulunmaması (azoospermia) sonucu kısırlık mevcuttur. Bu erkeklerde özellikle mikro TESE operasyonu ile sperm araştırılması yapılmasını öneririm.

Mikro TESE operasyonu uygulanan ve sperm bulunamayan bir kişiye tekrar operasyon önerir misiniz?

Mikro TESE operasyonu yaptığım ve sperm elde edemediğimiz erkeklerde yeniden Mikro TESE operasyonu kendim tekrar uygulamayı önermiyorum. Ancak IVF laboratuvarında sperm hücresi görülmeyip, Patoloji sonucunda sperm görülmüşse bu azospermik erkeklere tekrar Mikro TESE operasyonun u öneriyorum

İnmemiş testis nedeniyle operasyon geçirmiş erkeklerde azoospermia varsa sperm bulunabilir mi?

Evet. Bizim serimizde testisi kanal içerisinde kalan ve orşiopeksi operasyonu geçiren erkeklerde %60 oranında mikro TESE yöntemi ile sperm elde edilmiştir.

İnmemiş testis nedeniyle azoospermik olan erkeklerde sperm bulma başarısı NY Cornell Üniversitesinde yapılan çalışmada 181 erkekte 226 (%64) olarak bulunmuştur. Testis indirme operasyonu erken yapılmış olan erkeklerde (ortalama yaş 10,5) geç indirilen erkeklere göre (21.8) sperm bulma başarısı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sperm bulunan erkeklerin ortalama testis boyutu (8.4 ml) bulunmayan erkeklerin  (6.3 ml) testis boyutlarından anlamlı olarak büyük görülmüştür (Dabaja A ve Schlegel PN AJA, 2013). Sperm bulunan erkeklerde ICSI sonrasında eşlerinde gebelik %50 oranında, canlı doğum ise %38 oranında tespit edilmiştir.

Çok az sayıda spermi çıkan erkeklerde mikroenjeksiyon günü yeterli sperm menide çıkmazsa TESE de bulunma ihtimali nedir?

Yaptığımız çalışmada Mikro TESE yöntemi ile menide çok az sayıda spermi olan erkeklerde işlem günü yeterli sperm elde edilemezse operasyonla sperm bulma ihtimali %85 olarak tespit edilmiştir. Nonobstrüktif azospermik grupta ortalama %50 civarında olan bu oran kriptozoospermik olan bu grupta anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (ASRM Philadelphia 2005). 

Kabakulak hastalığı sonrasında azospermi gelişmiş olan erkeklerde Mikro TESE ile sperm elde etme olasılığı nedir?

Mikro TESE operasyonu ile kabakulak hastalığı sonrası azoospermia olan 10 hastamızın 9'unda da sperm bulma başarısını yakaladık. Özellikle tubul yapısının ileri düzeyde bozulduğu ve fibrozise benzer bir yapının geliştiği bu grupta Mikro TESE ile çok başarılı sonuçlar aldık. Elde edilen spermlerin ICSI ile kullanımı yüksek oranda başarı sağlamaktadır. Zhang HL ve ark. Nisan 2020 de AJA dergisinde yayınlanan makalesinde kabakulak orşitine bağlı azospermik erkeklerde mikro TESE ile sperm bulma oranı %100 (23 hastada) ve ICSI sonrası canlı doğum %74 olarak bildirilmiştir. Sonuç olarak mikro TESE ile sperm bulma başarısı açısından ve ICSI sonrası gebelik - canlı doğum oranları açısından kabakulak hastalığı sonrası azospermi gelişen erkekler en fazla başarı elde ettiğimiz gruptur.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum *

Ad Soyad *

Eposta *

Telefon