Mikro TESE Operasyonu

Mikro TESE operasyonu hangi hastalara önerilir?

Mikroskop ile testis dokusunun incelenerek doku örneklerinin alınması ve bu dokularda sperm araştırma işlemine miko TESE operasyonu adı verilmektedir. Bu operasyonu sperm üretim bozukluğuna bağlı ejakülatta hiç sperm hücresi bulunmayan (azoospermia) erkeklerde uygulamaktayız. Sperm üretimi normal olan ve tıkanıklık nedeniyle dışarı sperm çıkışı olmayan erkeklerde mikro TESE operasyonunun yeri yoktur. Çünkü bu erkeklerde testisin her yerinde normal sperm üretimi olduğundan mikroskop ile dokunun taranmasına gerek yoktur, testisten herhangi bir yerden alınan doku örneğinden (TESE) veya iğne yoluyla testis dokusundan sıvı-doku çekerek (TESA) yöntemi ile kolaylıkla sperm elde edilir.

Mikro TESE operasyonunda nasıl bir anestezi uygulanır?

Mikro TESE operasyonu yapılacak hastanın genel sağlık durumu da göz önünde bulundurularak, genel anestezi altında yapılması uygun olacaktır. Mikroskop altında yapılan detaylı ve çok konsantrasyon isteyen bir operasyon olduğu için hem hastanın uzun süreli olacak operasyon sırasındaki konforu, hem de operasyonu gerçekleştirecek olan doktorun konsantrasyonunun dağılmaması için genel anestezi tercih edilir. Ayrıca hastanın ameliyat sırasında psikolojik olarak rahatsızlık duymaması, operasyon süresinin uzun olması da genel anestezi için tercih sebebidir. Mikro TESE operasyonu sırasında dokuyu inceleyen operatörün dikkati ve konsantrasyonu çok önem taşımaktadır. Bu nedenle çok özel durumlar söz konusu olmadıkça, genel anestezi altında yapılır.

TESE ile Mikro TESE operasyonlarının farkları nelerdir?

Konvansiyonel TESE operasyonundan farklı olarak testisin enine olacak şekilde tek bir kesi ile enine şekilde kesilerek tamamen açılır. Testisin iç ve dip kısımlarındaki dokuda sperm üreten tubul yapılarına ulaşılarak mikroskop yardımı ile 20-25 kat büyütülerek inceleme gerçekleştirilir. Kullandığımız mikroskobun maksimum büyütme kapasitesi 40 büyütmeye ulaşabilmektedir. Bazı hastalarda yüksek büyütme tubuller arasındaki çok az çap farkları açısından bize yardımcı olarak sperm üretimi olan tubullerin seçiminde çok yardımcı olur. Tubul yapıları normale yakın ya da genişlemiş bölgelerden doku örneklerinin alınması ile yapılan konvansiyonel TESE operasyonunda uygulanan çoklu biyopsi yönteminden, günümüzde uyguladığımız Mikro TESE yöntemindeki başarı şansı çok daha yüksek olmaktadır. Daha az testis dokusu alınarak daha fazla sayıda sperm elde etme mümkün olmaktadır. Azospermik (NOA) erkeklerde testiste doku kaybı, mikrocerrahi yöntemde çoklu biyopsi yöntemine göre 70 kat daha az olmaktadır. Bu da testislerin bu tip bir operasyondan en az şekilde zarar görmesini sağlayarak, testosteron hormonu salgılanması durumunu da minimal oranda etkilemektedir.

Mikroskop altında yapılan mikrocerrahi yöntemi Mikro TESE’nin diğer bir avantajı ise testis dokusunu çevreleyen kapsüldeki damar yapısının mikroskop yardımı ile daha net olarak izlenerek, testisi besleyen bu damarları koruyarak kesi yapılmasıdır. Bu önemli durum, operasyon sonrası yaşanması muhtemel olan olası komplikasyonları minimal düzeye indirgemektedir. Yapılan çalışmalarda mikro TESE yöntemi ile çoklu biopsi yöntemi uygulanan erkeklerin testosteron seviyelerinin karşılaştırılmasında mikro TESE yönteminde operasyon önceki hormon seviyelerine benzer olduğunu göstermektedir. Ancak bazı sperm üretim bozukluğu olan azospermik erkeklerde operasyon öncesinde testosteron seviyeleri düşük olabilir. Bu erkeklerin mikro TESE öncesinde tespiti ve operasyon öncesinde testosteron seviyelerinin normal seviyelere ulaştırılması ve operasyon sorasında erkeklerin düzenli takibi için kontrollere gelmesi önerilmelidir.

Mikro TESE operasyonu öncesinde ve operasyon sonrasında hastalara önerileriniz nelerdir?

Mikro TESE Operasyonu genel anestezi altında yapıldığı için hastaların operasyon günü herhangi bir şey yiyip içmeden, aç olarak hastaneye gelmeleri önerilir. Genel anestezi hem hasta hem de doktorun ve ekibin rahat bir ortamda olması için tercih edilir. Lokal anestezi uygulaması ile Mikro TESE operasyonunu tercih edilmez, çünkü hastanın uzun süre hareket etmeden ameliyat masasında yatması, operasyon sırasında yaşanabilecek olası psikolojik sorunlar ve ameliyatı gerçekleştirecek cerrahın hassas bir şekilde çalışması için dikkatinin dağılmaması nedeniyle özel durumlar hariç tercih edilmez. Mikro TESE operasyonu sonrası hastalar narkozun etkisi geçip, kendilerine gelinceye kadar hastanede müşahade altında gözlemlendikten sonra, son kontroller yapılarak evlerine ya da kaldıkları yere gönderilirler. Hastanın genel anestezi almasından dolayı hastaneden ayrılırken araç kullanmaması önerilir. Bu nedenle ameliyata yalnız gelmemesi önerilir.

Hastanın sürekli yatak istirahatine ihtiyacı yoktur, ancak hassas bir ameliyat olması nedeniyle ameliyat sonrası iki-üç gün süre ile yaşamsal normal aktivasyonlarını azaltmaları önerilir. Ameliyattan 48 saat sonra ameliyat bölgesine yapılacak pansumanın yenilenmesi gerekir. Ameliyat sonrası 3. gün hastalar duş alabilir. Dikişler yaklaşık bir haftada kendiliğinden eriyeceği için dikiş alma işlemine de gerek olmayacaktır.

Operasyon sonrası hastaların bir hafta, 10 gün sıkı çamaşır ya da suspansuar kullanmaları önerilir. Ağır bedensel aktivite, spor ve cinsel ilişkinin bir hafta, on gün kadar süre ile yapılmaması önerilir.

Özellikle hangi azospermik hastalarda Mikro TESE Operasyonu önem taşımaktadır?

Klinefelter Sendromu olarak adlandırılan ve toplumda ortalama dünyaya gelen 500 erkeğin bir tanesinde tespit edilen bu genetik hastalıkta; testis boyutlarının normalin altında olması (2-3 ml hacimde), testosteron (erkeklik hormonu) düzeyi düşüklüğü ve menide spermin bulunmaması (azoospermia) sonucu kısırlık (infertilite) mevcuttur.

Klinefelter sendromlu erkeklerde mikro TESE yöntemi ile %50 civarında sperm bulma başarısı sağlanmıştır. Ayrıca kabakulak orşiti sonrası azospermi gelişen erkeklerde ya da patolojik değerlendirmede germ hücre aplazisi (Sertoli Cell Only) olan erkeklerde Mikro TESE Operasyonu ile yüksek oranda sperm bulma başarısı sağlanmıştır. Ancak operasyonu yapan üroloji uzmanının mikro TESE tecrübesi sperm bulma başarısında önemli taşır.

Mikro TESE operasyonunda sperm bulunan bir erkek, tekrar ne zaman operasyon yapılabilir, tekrarlayan operasyonda da sperm bulunma şansı var mıdır?

Mikro TESE Operasyonu geçiren hastanın yeniden mikro TESE operasyonuna alınması için yaklaşık 6 ay süre geçmesi gerekir. İlk Mikro TESE operasyonunda sperm bulunan bir kişide, tekrarlanan operasyonda sperm bulma şansı erkeklerin özelliklerine ve testisin özelliğine göre değişmekle birlikte, yaklaşık oran %80-90 dır.

Mikro TESE operasyonu uygulanan ancak sperm bulunamayan bir hastaya tekrar aynı operasyonun yapılmasını önerir misiniz?

Üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde hormon eksikliği, yani hipogonadotropik hipogonadizm dışında ilaçla tedavi mümkün değildir. Özellikle yükselmiş FSH değerine sahip olan ve azospermisi olan erkeklerde Mikro TESE operasyonu günümüzde testis dokusundan sperm elde etmek için en gelişmiş tekniktir. Ancak bu operasyonu yapan cerrahın bu konudaki tecrübesi, teknolojik imkanlar ve embriyoloji laboratuvarının tecrübesi sperm bulma açısından çok önemlidir.

Bu da yardımcı olabilir: azospermi Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Yapılan çalışmalar testis dokusunu ciddi oranda mikroskop yardımı ile büyütmeden ve detaylı şekilde incelemeden rastgele olacak şekilde alınan 3 ya da 4 örnekte sperm rastlanmamış erkeklerde bir sonraki operasyonda sperm bulma olasılığının % 45’e kadar çıkabileceğini göstermiştir (Tsijumura A et al. J Urol 2006). Bu nedenle teknolojik olarak uygun koşullar altında gerçekleştirilmemiş çoklu TESE operasyonu veya Mikro TESE operasyonlarında sperm bulunmadığı takdirde, yeniden Mikro TESE ile sperm araştırması önerilebilir. Ancak tecrübeli bir uzman tarafından her şekilde usulüne uygun yapılan mikro TESE operasyonu sonucunda sperm bulmaması durumunda, yeniden mikro TESE operasyonu ile sperm bulma olasılığı da oldukça düşük olmaktadır. Ben prensip olarak kendi hastalarımda Mikro TESE operasyonu sonrasında sperm bulamadığım takdirde çoğunlukla (istisna vakalar hariç örneğin patolojik değerlendirmede olgun sperm varlığı rapor edilenler) ileri bir tarihte yeniden mikro TESE operasyonunu yapmayı kendilerine önermiyorum. Başka merkezlerde mikro TESE operasyonu uygulandığı belirtilen ve sperm bulunamayan erkeklerde yaptığım ikinci mikro TESE operasyonunda sperm bulma şansını yaklaşık olarak %15-20 arasında olduğunu belirtebilirim.

Mikro TESE operasyonu bir hastaya kaç kez tekrar yapılabilir?

Testis dokusundan çok küçük parçalar alındığı için ve operasyon sırasında damar yapısına dikkat edilerek, damarlar korunarak kesi yapıldığı için testis çoklu biopsi TESE operasyonlarından çok daha az zarar görecektir. Testisin, yapılacak bu özel operasyondan ne kadar zarar görebileceği konusu ise hastanın testis boyutlarına ve hastanın daha önce geçirdiği diğer TESE operasyonlarına bağlı olmaktadır. Dolayısı ile operasyon öncesinde kişinin detaylı olarak muayene edilerek hastaya özel değerlendirilmeler sonucunda bilgilendirilmesi en doğrusu olacaktır.

PESA / MESA yöntemi ile sperm yapım bozukluğu olan erkeklerde sperm elde edilebilir mi?

Hayır, edilemez. Bu yöntemler tıkanıklığa bağlı azospermik erkeklerde tercih edilir. Anatomik olarak tıkanıklık nedenine bağlı azospermi olmadığı için bu erkeklerde epididimden, yani kanallardan sperm elde etme yöntemleri ile sonuç alınamaz.

Mikro TESE operasyonunda sperm bulunan ve spermi dondurulan kişilerde mikroenjeksiyon tedavisi için çözünen spermlerin canlı olma ihtimali nedir?

Dondurulmuş spermler çözüldüğünde ortalama %50 kadarının canlı kalabildiği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Testis dokusundan elde edilen spermlerin taze iken % 90’a yakını canlı olmasına karşın, ancak %5’i hareketlidir. Dolayısı ile spermlerin çözdürme sonrası canlılığını gösteren en önemli belirteç olan sperm hareketlilik oranı ciddi oranda azalmaktadır. Ancak elde edilen sperm miktarı fazla ise testis spermlerinin dondurulup çözülmesi sonrasında ICSI işlemi için çoğu zaman yeteri kadar hareketli sperm bulunmasında sorun yaşanmaz. Bu nedenle Avrupa’da ve yurtdışındaki pek çok merkezde azospermik erkeklerin önce testis dokusunda sperm araştırma işlemi yapılarak spermlerin dondurulması ve daha sonra eşlerinin ICSI yani tüp bebek tedavisine alınması uygulanmaktadır. Bu konu da benim yaklaşımım, çiftlerle dondurma ve çözme yöntemi veya taze sperm kullanılması için eşinin öncelikle tüp bebek tedavisi için hazırlanması konusunda karar vermeden önce bu uygulamalardaki avantaj ve dezavantajları çiftlere anlatarak onların görüşlerini alarak birlikte ortak karar almayı doğru buluyorum.

İlk mikro-TESE ile sperm bulunamayan erkeklerde ikinci mikro-TESE operasyonunda sperm bulunur mu?

Dışarı sperm çıkışı olmayan erkeklerde testis dokusundan sperm elde etme yönteminde ilk denemesi başarısız olduğunda, ikinci Mikro-TESE denemesinde sperm bulunup bulmayacağı en çok merak edilen sorulardan biridir. Azospermik erkeklerde mikro-TESE operasyonu geçiren erkeklerin geriye dönük bilgilerini araştırarak bu soruya cevap vermek istedik. İlk kez Avrupa Üreme Sağlığı (ESHRE) 2020 sanal toplantısında sunduğumuz bu çalışmamız, Amerikan Üreme Sağlığı (ASRM) Dergisi Fertility and Sterility’nin Nisan 2021 sayısında yayınlandı. Bu yayın Tıp literatüründe şu ana kadar yayınlanmış en geniş vaka serisidir.

İlk Mikro-TESE operasyonunu başka merkezde olan ve sperm bulunamayan 125 erkekte, ikinci Mikro-TESE operasyonunu yaptığımız azospermik erkeklerin dosyalarını inceledik. Daha önce sperm bulunmayan erkeklerin 23’ünde (%18,4) sperm bulunduğunu tespit ettik. Çalışmamızda en fazla sperm bulma başarısı, Klinefelter sendromuna (genetik kromozom bozukluğu olan erkekler, 47XXY) bağlı azospermik erkeklerde bulundu. 14 Klinefelter sendromlu erkeğin ilk Mikro-TESE operasyonunda sperm bulunamazken ikinci Mikro-TESE operasyonunda 7’sinde (%50) sperm bulundu. Diğer gruplardaki erkeklerde sperm bulma başarısı Tablo’da gösterilmiştir:

Tablo. Azoospermi nedenleri ve ikinci mikro-TESE’de sperm bulma başarısı

Klinik bulgu Sperm bulma başarası
Klinefelter Sendromu 7/14 (%50)
Varikosel mevcut 1/12 (%8)
Varikosel operasyonu 0/13 (%0)
İnmemiş testis operasyonu 2/11 (%18)
Testis kanseri 0/1 (%0)
Nedeni bilinmeyen 12/69 (%17)

Ayrıca ikinci operasyon öncesinde ilaç (hormon tedavisi) kullandığımız erkeklerle, tedavi kullanılmayan erkeklere oranla sperm bulma başarısının artmadığını gördük.

İkinci operasyonda sperm bulma başarısının geçirilmiş varikosel operasyonunu hikayesi olanlarda veya varikosel varlığının sonucu etkilemediğini gördük. Teknik imkanlar, ilk operasyonu yapan doktorun operasyon tekniği ve tecrübesi veya embriyoloji laboratuvarı tecrübesinin ilk operasyonda sperm elde edilmemesinde etken olabileceği makalede tartışılmıştır.

Sonuç olarak çalışmamız, bugüne kadar tıp literatüründe ilk Mikro-TESE operasyonunda sperm bulunamayan ve ikinci kez Mikro-TESE operasyonuna sperm bulma başarısı ile ilgili çalışmadır. Çalışmamızda elde ettiğimiz klinik verilerin analizinde sperm bulma başarısı gösterdiğimiz erkeklerde FSH, total testosteron değerlerinin sperm bulma açısından belirteç olmadığını ancak testis boyutları daha küçük olan (ortalama 8 ml) erkeklerin normale yakın testis boyutlarında olanlara göre sperm bulma başarısının anlamlı olarak arttığını bildirdik. 

FSH normal ise testiste sperm üretimi normal midir?

Testiste sperm üretim bozukluğu olan erkeklerin FSH hormon düzeyleri genelde yükselir. Ancak sperm üretim bozukluğu spermatid düzeyinde duraklamış olan erkeklerde FSH normal seviyelerde olabilir. Yani FSH seviyesinin normal olması demek her zaman sperm üretimi normaldir anlamı taşımaz. FSH seviyesi normal olan erkeklerde menide dışarı sperm çıkmıyorsa sperm kanalları ile ilgili tıkanıklık olması nedenlerden biri olabilir ancak testiste sperm üretim bozukluğunun olmadığını kesin teşhisi testis biyopsisi yolu ile konulabilir.

FSH hormonu nasıl düşürülür?

Dışarıdan testosteron kullanımı veya aşırı artmış testosteron değerleri FSH seviyesini düşürür. Testosteron hormonu kullanımı çocuk isteği olan ve testosteron seviyesi düşük olan erkeklerde kullanılmamalıdır. Bu yolla FSH seviyelerinin normal sınırlar içerisine çekilmesi sperm üretimi başladığı anlamına gelmez. FSH seviyesinde azalma testosteron artması nedeniyle oluşan negatif geribildirim (feedback) mekanizmasıyla hipofiz bezinden daha az gonadotropin (FSH, LH) salınmasının yani baskılanmanın olmasındandır.

FSH seviyesinin yüksek olması testiste sperm olmadığını gösterir mi?

Hayır, Erkekte FSH seviyesinin düşürülmesi sperm yapımının artacağı anlamına gelmez. 2009 yılında yapılan çalışmada FSH yüksekliğinin mikro TESE operasyonunda sperm bulma açısından fark yaratmadığı gösterilmiştir. (High serum FSH levels in men with nonobstructive azoospermia does not affect success of microdissection testicular sperm extraction ). Bu nedenle FSH yüksekliği olan azospermik erkeklerde FSH seviyesini düşürmek anlamında herhangi bir tedaviye gerek yoktur, Avrupa ve Amerika Üroloji Derneği veya Üreme Sağlığı Derneklerinin kılavuzlarında öneri bulunmamaktadır. Sadece hormon düşüklüğüne bağlı azospermik erkeklerde hormon tedavisi önerilmektedir.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız