Diagnostik mikroTESE

Azospermi Tedavisinde Diagnostik Mikro-TESE: Kadınları Hazırlanmadan Mikro-TESE ile Sperm Araştırılması

‘Neden menide spermi olmayan azospermik erkeklerin eşleri sperm elde etme ameliyatı öncesinde hormon tedavilerine alınıyor? Bu tedaviyi üreme sağlığı ile ilgilenen doktorlar taze testis spermi kullanımının daha yüksek gebelik sağladığını söyleyerek cevaplamaktadır ve erkekte mikro-TESE ameliyatında sperm bulunmadığında kadının tedavisinin yarıda kalma riski göz ardı edilmektedir. Çiftler hem psikolojik hem de ekonomik açıdan sperm bulunmadığı durumlarda yıpranmaktadırlar. Bu süreç bizde öncelikle mikro-TESE ameliyatının yapılıp eğer sperm bulunursa dondurarak saklamayı ve daha sonra eşlerin tüp bebek tedavisine alınmasını çiftlere önermeyi düşündürdü. Bu işlemi diagnostik mikro-TESE yani tanısal mikro-TESE işlemi olarak adlandırdık. Diagnostik mikro-TESE olmayı kabul eden ve spermleri dondurularak saklanan erkeklerle, eşlerinin yumurtalarının toplandığı gün ameliyat olan ve taze testis sperminin ICSI (mikroenjeksiyon) işleminde kullanıldiği çiftlerdeki sonuçlarımızı geriye dönük olarak değerlendirdik. Değerlendirmede mikroenjeksiyon sonrası döllenme, gebelik ve canlı doğum oranları her iki grupta karşılaştırdık. Çiftler tüp bebek öncesinde taze ve dondurulmuş testis spermi kullanımı konusunda bilgilendirildi ve kendi seçimleri doğrultusunda uygulama yapıldı. 

Taze Testis Spermi Dondurulmuş Çözülmüş Testis Sperminden İyi mi?

Döllenme ve gebelik oranlarını karşılaştırdığımızda taze ile dondurulmuş çözülmüş testis spermi kullanılan çiftlerdeki sonuçların aynı olduğunu, istatiksel fark olmadığını gördük. Canlı doğum ise taze sperm kullanılan 62 uygulamada 35 (%56), dondurulmuş testis spermi kullanılan 46 uygulamada 24’ünde (%52) gerçekleştiğini tespit ettik ve bu sonuçlar istatiksel anlamlı fark göstermedi. Sonuçlarımıza göre sperm üretim bozukluğuna bağlı sperm dışarı çıkmayan azospermik erkeklere Diagnostik mikro-TESE ameliyatı ve sperm bulunursa dondurulması önerilebilir. Bu yolla kadınların boş yere tüp bebeğe hazırlanmasının önüne geçerek maliyeti düşürülüp, çiftlerin ağır psikolojik etkilenmelerinin önünü almış olur. 
Amacımız tüp bebek maliyetlerini azaltmak için bilimsel metotlarla sonuçlarımızı inceleyip ölçümleyerek daha fazla sayıda çocuk sahibi olamayan çifte yardımcı olmaktır. 

Bu araştırmamız Kasım ayında Antalya’da yapılacak olan Uluslararası Türk Üreme Sağlığı Derneği (TSRM) toplantısında sunulacak ve aynı zamanda RBM Online Üreme Sağlığı dergisinde yayınlanacaktır. 

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız