Dondurulmuş testis ve ejakülat spermlerin çözme sonrası canlılığı

Üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerin testis dokusundan sperm elde edilerek mikroenjeksiyon (ICSI) yoluyla eşlerinin yumurtalarına aktarılması 15 yıldan uzun bir süredir çocuk sahibi olmalarını sağlayabilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu erkeklerde dokuda sperm bulma başarısı %30-50 oranları arasında olarak bildirilmektedir. Ancak hangi erkekte operasyon yoluyla sperm bulunabileceğini gösteren güvenilir bir klinik bir belirteç henüz bulunamamıştır.

Operasyon öncesinde kadınların yumurtalarının ilaç tedavisi ile çoğaltılarak eş zamanlı olarak testisten sperm araştırma işleminin yapılması, sperm bulunmadığı durumlarda kadınlarda gereksiz ilaç kullanımına, çiftlerde ağır psikolojik etkilenmelere neden olduğunu görmekteyiz. Bu olumsuz duruma engel olmak için sperm üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde, öncelikle testis dokusunda sperm araştırma işleminin uygulanması ve sperm bulunursa dondurularak saklanması önerilmektedir.

Testis elde edilen az sayıda spermlerin veya ejakülatında santrifüj sonrası sperm görülen erkeklerin spermlerin dondurulması üzerine Chicago Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma Mayıs 2017 Fertility Sterility dergisinde yayınlandı. Bu makalede 65 dondurulmuş testis spermlerinin çözüldüğünde 4’ünde (%6) ve 13 ejakülattan dondurulmuş örneklerde 1 (%7) örnekte  çözdürme sonrası spermlerin görülmediğini belirtmişlerdir. Örnekler sperm sayısına göre ayrıldığında sperm sayısı 100.000 ve aşağıda 35 örnekte 1 (%3); çok az sayıda sperm sayısı olan 43 örneğin 4’ünde (%8.5) sperm bulunmadığı saptanmış. Bu bilgiler doğrultusunda sperm dondurma işleminde sperm kaynağının ejakülat veya testis spermleri olmasının çözme sonrası sperm bulma açısından önemli olmadığı ancak sperm sayısının sperm bulma açısından önem taşıdığı belirtilmiştir. Klinik uygulamamızda, bu bilgileri ICSI tedavisine başlayacak olan çiftlerle paylaşarak eşlerin hazırlanması konusunda birlikte karar alarak tedavilerini başlatmaktayız. 

 

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız