Hipogonadotropik Hipogonadizm Hastalarında Tedavi

Azospermia olarak adlandırdığımız sperm çıkışının hiç olmaması durumu toplumda erkeklerin %1 inde görülmekle birlikte çocuk sahibi olmayan çiftlerde erkeğe bağlı sebeplerin %10 nu oluşturur. Yani erkek kısırlığının en ağır formudur. Azospermi yani sperm çıkışının olmaması bazı erkeklerde doğuştan veya sonradan gelişen hipofiz hormonları salınımının olmaması ile ilgili olabilir. Bu hastalığa 'hipogonadotropik hipogonadizm' adı vermekteyiz. Hipogonadotropik hipogonadizm ilaçla tedavi edilebilen yegane erkek infertilite (kısırlığı) vakalarıdır.

Bahsedilen ilaç tedavisi yeni bir uygulama mı?

Hayır bu ilaç tedavisi geçmişte de bilinen uygulamalardır. Ancak yeterli dozda ve yeterli sürede uygulanmadığı zaman olumlu sonuç almak mümkün olamamaktadır. Yaptığımız çalışmada hastaların çoğunda menide sperm çıkışını ilaç tedavisi ile sağladık. Bu gruptaki erkekler bize gelmeden önce çeşitli hastanelerde ya yeterli dozda ilaç ayaralaması yapılmadığından yada yeterli sürede bu ilaçların kullanılmamasından dolayı olumsuz sonuç almış olan erkeklerdi. Bu çiftlerle konuştuğumda çoğunlukla bu olumsuz neticelerin yarattığı negatif etkileri görmek mümkündü. Genel olarak ümitleri kırılmış ve tedavi olamayacaklarına büyük oranda inanmışlardı ve son bir kez fikir almak için bize müracaat etmiş olan çiftlerdi. Bizim yaptığımız en önemli katkı hastalara güven aşılamak ve ilaçlarını uygun dozlarda ayaralayıp düzenli olarak onların tedavileri süresince kontrollerini yapmak oldu.

Bu erkekler tedavi sonrasında doğal yoldan çocuk sahibi olabiliyorlar mı?

Evet. Bu tedavinin sonucunda doğal yoldan çocuk sahibi olan çiftler var. Geçmişte çocuk sahibi olma imkanı olmadığı düşünülen bu çiftlerin doğal yolla gebe kalmalarını sağlandığının gösterilmesi açısından yaptığımız çalışma çok önemlidir. Aynı zaman da sperm çıkışı başladıktan sonra gebeliği doğal yolla sağlayamayan veya beklemek istemeyen çiftleri mikroenjeksiyon tedavisine aldık. Mikroenjeksiyon sonucunda da önemli oranda gebelik sağladık. Mikroenjeksiyon sonucu negatif sonuç alan bir çift diğer bir mikroenjeksiyon tedavisini beklerken doğal yoldan gebe kaldı. Türkiye'de ilk kez hipogonadotropik hipogonadizm olan erkeklerin ilaç tedavisi ile sperm çıkışı olduğunu ve doğal yolla gebelik olmayanların ICSI yöntemi ile gebe kaldığını bildiren bu çalışmamız, 2007 yılında RBM Online da yazdığımız makalemizde yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız