Kemoterapi İlaçlarının Sperm Yapımına Etkileri

Hodgin Lenfoma, testis tümörleri ve akut lenfositik lösemi (ALL) gibi genç yaşlarda görülen kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik ilaçlar şiddetli sperm yapım bozukluğuna yol açarlar.

Bu etkinin şiddeti kullanılan ilaca, kullanım süresine ve kullanımdan sonra geçen süreye bağlı olarak değişebilir. Eğer testiste sperm yapımından sorumlu olan germ hücrelerinin tamamen harabiyeti söz konusu ise spermin yeniden üretilmesi mümkün olmaz. Bu gibi durumlarda kanda FSH değeri normalin 2-3 katına kadar çıkabilir. Ancak FSH’nın yüksek veya normal oluşu sperm varlığı açısından kesin bir endikatör (göstergeç) değildir. Sperm yapımının başlaması için ortalama 1-5 yıl iyileşme dönemi geçmesi gerekebilir. Günümüzde testis dokusundan sperm elde etme teknikleri ile kemoterapi sonrası menide hiç spermi olmayan (azoospermia) kişilerde de sperm elde edilerek mikroenjeksiyon ve gebelik sağlanabilir. Yine de bu kişilerin kemoterapi öncesi ejakulat spermlerinin dondurulması, gelecekte çocuk sahibi olmaları açısından çok önemlidir ve mutlaka önerilmelidir.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız