Mikro TESE operasyonu Altın Standart !

Avrupa Üroloji Derneği’nin Londra’da yapılan yıllık toplantısında androloji ile ilgili önemli konuların tartışıldığı oturum yapıldı. Başkanlığını Dr. Montorsi ve Dr. Van Poppel’in yaptığı oturumda İngiltere’den Dr. Majid Shabbir  üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde mikro TESE operasyonu ile sperm araştırma yönteminin altın standart olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Mikro TESE ile sperm bulma olasılığı konvansiyonel TESE operasyonu ile karşılaştırıldığında iki katına yakın oranda yüksek olduğunu bildirdi.

Bernie ve ark.’larının 2015 yılında Fertility and Sterility dergisinde 1890 üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkekte yapıtığı araştırmada mikro TESE operasyonunun konvansiyonel TESE operasyonuna kıyasla daha yüksek sperm bulma başarısı gösterdiğini bildirmişlerdir.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da üremeye yardımcı merkezlerde uzun operasyon süresi, maliyet yüksekliği, mikroskop tecrübesi gerekliliği ve operatör tecrübesi gerektirdiği için hala yaygın olarak kullanılmayan mikro TESE ile sperm elde etme yöntemini 2002 yılından beri Türkiye’de uygulamayı sürdürmekteyiz.

 

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız