Ne zaman baba olmalıyım

İleri kadın yaşının doğurganlık ve çocuk sağlığı üzerindeki etkileri yoğun araştırılmasına rağmen ileri yaşta çocuk sahibi olan erkeklerde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığına dair literatürde çok az araştırma bulunuyor. Baba olma yaşı günümüzde, 10-20 yıl öncesine göre oldukça yükselmiş görünüyor. İngiltere ve İskoçya’da yapılan araştırmada 1993-2003 yılları arasında çocuk sahibi olan erkeklerin yaşlarına bakıldığında 35 yaşının altında baba olanların giderek azaldığını, 35-54 yaşlarında baba olma sıklığının ise giderek artmakta olduğu tespit edilmiş. İleri yaşta baba olmanın getirebileceği riskler açısından çiftlerin bilinçlendirilmesi ve uzmanların da çiftlere daha açıklayıcı bilgiler verebilmesi için bu konu üzerine daha fazla önem verilmesi anlaşılmaktadır.
 
Erkeklerde yaşlanmayla birlikte oluşan değişikliklerin başında hem üreme hem de cinsellik açısından çok önemli olan erkeklik hormonundaki azalmayı belirtebiliriz. Erkeklik hormonundaki azalma meni miktarında ve içeriğindeki sperm sayısında da azalmaya yol açar. Yaşlanmayla birlikte testis dokusunda sperm üretiminden sorumlu kök hücrelerin, Sertoli hücreleri denen üretime yardımcı olan hücrelerin de azaldığını biliyoruz. Sperm kalitesindeki azalmalar genç kadınların yumurtalarının ileri yaş erkeklerin spermleri ile yapılan tüp bebek uygulamalarında döllenme oranlarında düşüklük olarak kendini göstermektedir. Bunun bir diğer sebebinin sperm DNA yapısındaki bozulmalar olabileceği de tartışma konusudur.
 
Erkeklerin ergenlikten sonra ortalama her 16 günde sperm üretimi için bölünme geçirdiğini düşünürsek sperm üreten kök hücreler yılda ortalama 23 kez bölünerek sperm üretimini sağlamaya çalışırlar.  15 yaşında ergenlik yaşı ve 70 yaşına kadar sperm üretimi devam eden bir erkekte 1300 kez hücre bölünmesi oluşturduğu hesaplanabilir. Böylece yaşlanan erkekte genlerle ilgili başkalaşımların (mutasyon) ortaya çıkması ve DNA hasarı oluşma riski arttığı düşünülmektedir. Bu durumun genel olarak görülme sıklığı nadir olan doğumsal tek gen hastalıklarının artmasına, kromozom yapı bozukluklarındaki sıklığın artmasına, lösemi, sinir sistemi, göğüs kanseri gibi kanser türlerinde de artışa neden olduğu gösterilmiştir.
 
Sonuç olarak erkeklerin daha sağlıklı çocuklar yetiştirebilmeleri için spermlerin kalitelerinin zirve yaptığı 30-35 yaşlarına kadar baba olmaları tavsiye edilebilir. Yaş konusunda kesin bir yaş söylemek çok da doğru olmasa da yaşam tarzlarına ve kendilerine özen göstermeleri sağlıklı sperm ve çocuk sahibi olmaları için önem taşıdığını vurgulamak gerekir.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız