SARS-COV-2 Virüsü Semende Tespit Edilmedi

Corona virüs etkisinin ülkemizde de hissedildiği ve ne yazık ki her geçen gün virüsten etkilenen kişilerin arttığı bugünlerde virüsün erkeklerin üreme ve cinsel hayatına etki edebileceği hakkında tartışma devam ediyor. Testisin kendine özel olan immün koruma mekanizması hem virüsten hem de hastalığın yol açtığı sistemik enflamatuvar cevaptan bu organı koruyabilir. Ancak birçok virüs hastalığında örneğin Kabakulak, HIV, Herpes, Ebola ve Zika gibi enfeksiyonunu geçiren erkeklerde semende virüs izole edilmiş ve bazı erkeklerde testislerde tutulum gözlenmiştir. Sperm yapımı ve erkek üreme sağlığı ateşli geçen bu hastalıklardan dolayı olumsuz etkilenebilir. SARS-CoV hastalığı testis enfeksiyonuna yol açtığı ancak hastalığa neden olan virüsün organda tespit edilemediği daha önceki çalışmada gösterilmiştir. Yeni olan ve Aralık 2019 da Wuhan'da ortaya çıkan SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili testis tutulumu hakkında bir bildiri yapılmamıştır. COVID-19 hastalığını geçiren erkeklerde semende virüsün varlığını araştıran ve yeni kabul edilmiş bir makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Wuhan’da Tongji Tıp Fakültesi, NY Cornell Üniversitesi ve Utah Üniversitesi ortak çalışmasında 26 Şubat- 2 Mart 2020 tarihlerinde yeni Corona virüs enfeksiyonu geçiren 18-57 yaşlarındaki 34 Çinli erkekler bu çalışmaya alındı. Hastaların tümünde COVID-19 belirtisi olan ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve nefes alma güçlüğü nedeniyle yapılan testlerinde virüs enfeksiyonu tespit edildi. 6 hastada ise viral tutulum şüphesi olabilecek orta düzeyde testislerde ağrı şikâyeti mevcut olduğu belirtildi. Ancak hastaların tümünde viral pandemi sebebiyle skrotal muayene yapılmadığı belirtiliyor. Orta derecede semptomları olan bu erkeklerden hastalığın tespitinden yaklaşık 1 ay sonra alınan semen örneklerinde COVID-19 varlığı gerçek zamanlı RT-PCR tekniği ile araştırıldı. Ayrıca Utah Üniversitesi’nde COVID-19 virüsünün testise girmesini sağlayacak reseptörler (ACE2, TMPRSS2) insan testis dokusu üzerinde çalışıldı.

Araştırmacılar bu makalede COVID-19 hastalığı geçiren tüm erkeklerden alınan semen örneklerinde SARS-CoV-2 virüsüne rastlamadıklarını belirttiler. Testis dokusu üzerinde yapılan çalışmada ise hücre içerisine girişi sağlayan reseptörlerin (ACE2, TMPRSS2) düzeyinin düşük olduğu ve 6490 testis hücresinde sadece 4 her iki reseptörün varlığının tespit edildiği açıklandı.

Bu çalışmada, her ne kadar hasta sayısının az oluşu ve semen analizinin yapılmamış olması gibi sınırlamalar olmasına rağmen literatürde COVID-19 geçiren erkeklerde semende virüsün gösterilmediğini bildiren ilk çalışma olarak önemlidir ve tıp literatürüne geçmiştir. Testis dokusundaki hücrelerde virüsün hücre içerisine girişini sağlayan reseptörlerin düşük düzeyde varlığının saptanmasının testis ve germ hücrelerini koruduğu şimdilik düşünülmektedir. COVID-19 erkek üreme sağlığı, hormon salınımı ve sperm üretimi üzerindeki etkileri için daha geniş çaplı araştırmalarla kesin sonuca varılacaktır. 

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız