Sperm üretim bozukluğu olan erkeklerin kansere yakalanma riski artıyor

Erkeklerde çocuk sahibi olamama durumu yani ‘infertilite’ olguları toplumda bilindiğinden daha sık rastlanan bir durumdur. ABD’de yapılan araştırmada erkeklerin %6’sının bu durumdan etkilendiği belirtilmiştir.  Sperm azlığı veya sperm üretim bozukluğu olan erkeklerde yapılan araştırmalar bu erkeklerin kardiovasküler hastalıklar, obesite, metabolik sendrom ve kronik hastalıklara yakalanma riskinin olabileceğini göstermiştir. Fertility and Sterility dergisinin 2018 Ocak sayısında da bu konu ele alınmış ve infertil erkeklerin kanser riski üzerinde durulmuştur (1).   

Eisenberg ve arkadaşlarının (2) 76.000’den fazla infertil erkek üzerinde yapılan araştırmasında, kontrol gurubundaki erkeklerle karşılaştırıldığında çeşitli kanser türlerine yakalanma risk artışını %49 olarak bildirmişlerdir. İnfertil erkekler içerisinde azospermi gibi sperm üretimi ileri derecede bozulmuş olan erkeklerin ise kansere yakalanma oranları diğer sperm yapım bozukluğu olan erkeklere oranla yüksek olarak bulunmuştur. İnfertil erkeklerde sıklıkla görülen kanserler: testisprostat kanserimesane kanseri, melanoma ve lösemidir. İnfertil erkeklerde kanser görülme sıkılığındaki artışta genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Şu ana kadar insanda sperm yapım bozukluğu ve kanser oluşma riskini attıran 25 gen tespit edilmiştir.

Bu bilgilerden yola çıkarak erkekte sperm yapım bozukluğu ve çocuk sahibi olamama durumu önemli bir sağlık problemidir. Bu nedenle infertil erkeklerin mutlaka ürologlar tarafından değerlendirilmeleri genel sağlıkları açısından çok büyük önem taşımaktadır. İnfertilite dışında  testis kanseri gibi genç yaşta ve özellikle infertil erkeklerde daha sık olarak görülen, hayatı tehdit edebilecek hastalıkların erken teşhisi mümkün olacaktır. 

 

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız