Yuvarlak spermatid hücreleri kullanımı ile (ROSI) Tüp Bebek Başarısı

Uzun yıllardır mikroenjeksiyon yani ICSI yöntemi ile testisten elde edilen spermatozoa’nın kullanımı ile sperm üretim bozukluğu olan erkeklerin genetik olarak baba olmaları sağlanabiliyor. Bu tedavinin uygulanmaya başladığı 1998 yıllarında Tesarik ve arkadaşları olgunlaşmamış spermatozoa olarak ifade edebileceğimiz yuvarlak “spermatid” hücreleri kullanarak ICSI sonrası gebelik elde edildiğini bildiren makaleyi Fertility and Sterility adlı dergide yayınladılar. Bu makalenin çıkmasından hemen sonra Tesarik Türkiye’ye de gelerek ROSI tekniğini embriyologlara öğretmesiyle ülkemizde de başlatmıştı. 2000’li yılların başında başlayarak uzun yıllar TESE işlemi ile spermatozoa bulunmayan erkeklerin eşilerinin yumurtalarına ROSI uygulanmasına rağmen gebelik elde edilmesinde başarı sağlanamadığı için ROSI uygulamasına son verilmişti. 

Ancak Japonya’da Saint Mother Obstetrics and Gynecology Clinic’te Dr. Atsushi Tanaka 2015 yılında yayınladığı makalesinde ROSI tekniğini uygulaması sonrası 14 sağlıklı gebelik elde ettiğini bildirmesi ile yine ROSI tekniği üretim bozukluğu olan ve testis dokusunda sperm bulunamayan erkekler için umut olabileceği tartışılmaya başlandı. 2015 yılından bugüne kadar başka hiçbir merkezden ROSI uygulaması sonucu gebelik başarısı ile ilgili bir makale bildirilmez iken 2018 Ağustos ayı Fertility and Sterility dergisinde yine Dr. Tanaka’nın merkezinden 2011 Eylul ve 2014 Aralık ayında yapılan toplam 2657 oosite (yumurtaya) ROSI uygulanması ile ilgili yazı çıktı. Bu yazıda ROSI uygulaması sonrasında 90 bebeğin dünyaya geldiği bildirildi. Ayrıca doğan çocukların 2 yıl boyunca takiplerinde 3 çocukta doğumsal hastalıklar (damak-dudak yarığı, doğuştan kalp hastalığı ve omfalosel adı verilen karın ön duvarı hasarı) dışında önemli bir hastalık veya gelişimsel bozukluk saptanmadığı bildirildi.

Gelişmemiş sperm hücreleri “spermatid” ICSI kullanımı ile hayvan deneylerinde canlı doğum elde edilmesine rağmen insanda ICSI ile “spermatid” kullanılması ile tekrarlayan gebelik ve canlı doğum sağlanması üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkekler için çok önemli bir seçenek olabilir. Spermatid hücrelerinin seçimi konusunda deneyim ve yumurta aktive edilmesinde elektrik aktivasyonu ile bu başarıyı sağladığını savunan Dr. Tanaka’nın başarısını umarım gelecekte Avrupa, Amerika'  ve Ülkemizdeki  IVF merkezleri de sağlanabilir. ROSI uygulamasını öneren merkezlerin bu yöntemin deneysel bir uygulama olduğunu ve sonuçları hakkında Dünya genelinde (Japonya’da Dr.Tanaka’nın  merkezi dışında başarı sağlandığını belirten başka merkez yok) henüz kabul görmüş bir uygulama olmadığını çiftlere bildirmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. 

 

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız