2. MikroTESE Operasyonunda Sperm Bulunabilir mi?

İlk kez 1996 yılında sperm üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde testis dokusundan sperm elde edilerek mikroenjeksiyon yani ICSI yöntemi ile çocuk sahibi olabilecekleri gösterilmişti. Günümüzde hala üretim bozukluğuna bağlı azospermik olan erkeklerin dokudan sperm elde edilmesi ve tüp bebek yöntemlerinden ICSI kullanılarak en yüksek başarı ile çocuk sahibi olma şansları bulunmaktadır. Bu yöntem ülkemizde ve tüm dünyada tüp bebek merkezlerinde güvenle kullanılan tedavi yöntemi olarak kabul görmektedir. İlk yıllarda testis dokusundan rastlantısal ve çoklu örnek alma (TESE) işlemi uygulanırken 1999 yılında Dr. Schlegel tarafından mikroskop kullanılarak testis dokusundan sperm üreten bölgelerin tespitini sağlayan MikroTESE yöntemini tanıtmasıyla bu yöntem hızla hem ülkemizde hem de dünyada diğer merkezlerde kullanılmaya başlandı. Mikro TESE operasyonu ile ilgi geniş bilgi https://emrebakircioglu.com/mikro-tese-operasyonu

MikroTESE yöntemi ile dokuda sperm bulunamayan erkeklerde çeşitli hormonal tedavi yöntemleri ile sperm dışarı çıkışı sağlanmaya çalışılıyor. Ancak hala hormonal tedavilerin hipogonadotropik hipogonadizm dışında üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde sperm ejakülata çıkma başarısı sağladığı veya MİkroTESE ile sperm bulma başarısı sağladığı tıp literatüründe kanıtlanmamıştır. Bu nedenle azospermik erkeklerde tek çare olan testis dokusundan sperm elde etme yönteminde ilk denemede başarısız sonuç alan erkeklerde, 2. MikroTESE denemesinde sperm bulunup bulmayacağı merak edilen sorulardan biridir. Avrupa Üreme Sağlığı Derneği’nin 2020 yılında COVID-19 nedeniyle sanal olarak yaptığı toplantıda ilk kez 1. MikroTESE operasyonu sonucu negatif olan erkeklerde 2. MikroTESE operasyonunda sperm bulma şansını gösteren çalışmamızı sunduk.

Son 4 yılı kapsayan bu çalışmamızda önceki MikroTESE operasyonunu başka merkezde olan ve sperm bulunamayan 125 erkekte 2. MikroTESE operasyonunda 23’ün (%18,4) sperm bulunduğunu bildirdik. Bu çalışmada en fazla sperm bulma başarısı azoospermi nedeni olarak Klinefelter sendromu tespit edilen erkeklerde saptandı. Ayrıca inmemiş testis operasyonu geçirmiş , Y kromozom analizinde AZFc kaybı olan ve nedeni bilinmeyen azospermik erkeklerde de 2. Mikro TESE operasyonu ile sperm bulunabileceğini bildirdik. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerin sperm bulunmamış azospermik erkekleri 2. operasyon öncesi bilgilendirmede önemli bilgiler içerdiğini, sperm bulma başarısının ilkinde bulunmadığı bir grup erkekte 2. operasyonda olabileceğini göstermiş olduk.

Bu yazı 13 Temmuz 2020 tarihinde yazılmıştır.
author-avatar
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum *

Ad Soyad *

Email *

Telefon