İkinci MikroTESE Operasyonunda Sperm Bulunabilir mi?

Menide sperm yokluğu olarak adlandırılan azospermi (azoospermia), erkek faktörüne bağlı çocuk sahibi olma sorunu yaşayan çiftlerin yaklaşık %15’inde görülmektedir.

Azospermik erkekler çocuk sahibi olabilir mi?

Azospermisi olan erkeklerin çocuk sahibi olması ilk kez 1996 yılında testis dokusundan sperm elde edilerek mikroenjeksiyon yani ICSI yöntemi ile eşlerinden alınan yumurtalara aktarılarak gösterilmişti. Günümüzde bu yöntemi kullanarak çiftlerin en yüksek başarı ile çocuk sahibi olmalarını sağlamaktayız. Testis dokusundan sperm elde etme yöntemi 1999 yılında ameliyat mikroskobu kullanılmasıyla geliştirildi ve sperm bulma başarısı arttı. Mikro-TESE olarak adlandırılan bu yöntem ülkemizde ve Dünya’da pek çok merkezlerde kullanılmaya başlandı.

Mikro TESE nasıl yapılır?

Mikro-TESE yöntemi ile dokuda sperm bulunamayan erkeklerde çeşitli hormonal tedavi yöntemleri ile sperm dışarı çıkışı sağlanmaya çalışılıyor. Hormonal tedavilerin hipogonadotropik hipogonadizm dışında üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde menide sperm çıkma başarısı sağladığı veya Mikro-TESE ile sperm bulma başarısını arttırdığı henüz tıp literatüründe kanıtlanmamıştır. Mikro TESE operasyonu ile ilgi geniş bilgi için tıklayınız

Mikro TESE ameliyatı kaç defa yapılır?

Dışarı sperm çıkışı olmayan erkeklerde testis dokusundan sperm elde etme yönteminde ilk denemesi başarısız olduğunda, ikinci Mikro-TESE denemesinde sperm bulunup bulmayacağı en çok merak edilen sorulardan biridir. İlk kez Avrupa Üreme Sağlığı (ESHRE) 2020 sanal toplantısında sunduğumuz bu çalışmamız, Amerikan Üreme Sağlığı (ASRM) Dergisi Fertility and Sterility de yayına kabul edildi.

Son 2015-2018 yıllarını kapsayan bu çalışmamızda önceki Mikro-TESE operasyonunu başka merkezde olan ve sperm bulunamayan 125 erkekte, ikinci Mikro-TESE operasyonunda 23’ün (%18,4) sperm bulunduğunu bildirdik. Bu çalışmada en fazla sperm bulma başarısı azoospermi nedeni olarak Klinefelter sendromu tespit edilen erkeklerde saptandı. 14 Klinefelter sendromlu erkekte ilk Mikro-TESE operasyonunda sperm bulunamazken ikinci Mikro-TESE operasyonunda 7’sinde (%50) sperm bulundu.

Ayrıca inmemiş testis operasyonu geçirmiş azospermik 11 erkeğin 2’sinde (%18), Y kromozom analizinde AZFc kaybı olan 5 hastanın 1’inde ve nedeni bilinmeyen azospermik 69 erkeğin 12’sinde (%17) sperm bulunabileceğini bildirdik. Ayrıca ikinci operasyon öncesinde ilaç (hormon tedavisi) kullanmanın tedavi kullanılmayan erkeklere oranla sperm bulma şansını arttırmadığını gördük.

İkinci operasyonda sperm bulma başarısının geçirilmiş varikosel operasyonunu hikayesi olanlarda veya varikosel varlığında sperm bulma başarısını etkilemediğnii gördük. Teknik imkanlar, ilk operasyonu yapan doktorun operasyon tekniği ve tecrübesi veya embriyoloji laboratuvarı tecrübesinin ilk operasyonda sperm elde edilmemesinde etken olabileceği makalede tartışıldı.

 

testis

 

Sonuç olarak çalışmamız, bugüne kadar tıp literatüründe ilk Mikro-TESE operasyonunda sperm bulunamayan ve ikinci kez Mikro-TESE operasyonuna alınan erkeklerle ilgili en geniş yapılmış çalışmadır. Çalışmamızda elde ettiğimiz klinik verilerin analizinde sperm bulma başarısı gösterdiğimiz erkeklerde FSH, erkeklik hormonu değerlerinin sperm bulma açısından belirteç olmadığını ancak testis boyutları daha küçük olan (ortalama 8 ml) erkeklerin normale yakın testis boyutlarında olanlara göre sperm bulma başarısının anlamlı olarak arttığını bildirmiş olduk.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız