Tüp Bebek (In Vitro Fertilizasyon,IVF)

In-vitro fertilizasyon (IVF-Tüp Bebek) ne demektir?

IVF kadınlarda ilaç verilerek çoğaltılan yumurtaların ultrasonda eşliğinde toplandıktan sonra erkekten alınan spermlerle  laboratuvar ortamında döllenmesidir. Bu yöntemde sperm seçimini yumurta dış ortamda kendi yapar bir başka değişle spermlerin kendi çabalarıyla (yumurtanın içerisine girebilecek hareket ve kaliteye sahip olması) yumurtanın içerisine girebilmeleri ve döllenmeyi başlatmaları gerekir. Sperm hareketliliğinin ileri derecede bozuk olduğu durumlarda ve ileri derecede sperm yapı bozukluklarında bu yöntemde başarı oranları oldukça düşüktür.

Hangi durumlarda IVF yöntemi kullanılır?

  • Kadınlarda tüp tıkanıklıklarında
  • İleri düzeyde sperm yapı ve hareket bozukluğu olmayan erkek faktörü
  • Antisperm antibody
  • İleri kadın yaşı
  • Endometriosis
  • Tekrarlayan düşük olgularında ve/veya embriyolarda genetik inceleme gerektiği durumlarda
  • Tanımlanamayan infertilite

Erkek faktörüne bağlı infertilitede ne zaman IVF denemesi yapılmalıdır?

Günümüzde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yarısında erkek faktörü olduğunu görmekteyiz. Düşük semen parametreleri olan bir erkeğin (sayı, yapı ve hareketlilik) infertilite konusunda tecrübeli bir ürolog tarafında değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme sonucunda düzeltilebilir ve doğal yoldan gebeliği engelleyecek durumların varlığı araştırılır ve düzeltilmeye çalışılır.

Tanımlanamayan infertilite varlığı tespit edilmişse veya erkekte sperm kalitesini arttıracak düzeltilebilir bir durum tespit edilememişse yardımcı üreme tekniklerinin kullanımı önerilir. Tecrübeli ve sertifikalı bir androloji laboratuvarından elde edilen en az iki sperm analizine göre nasıl bir uygulama yapılacağı seçilir. Genel olarak morfolojik yapısı normalin biraz altında olan ve 5 milyon/ml’nin üzerinde total hareketli spermleri olan erkeklerde aşılama yöntemi ile başlanır. Bu doğal yola en yakın olan yöntemdir. İki uygulamada başarısızlık olursa veya hareketli sperm sayısı en az 1 milyon/ml ise IVF önerilir.

İlk tüp bebek uygulaması ne zaman yapıldı?

İlk başarılı tüp bebek uygulaması (IVF) sonrasında 25 Temmuz 1978 yılında Louise Joy Brown İngiltere’de Oldham General Hastanesi’nde sezaryen ile dünyaya geldi. Annesi Lesley Brown tüpleri tıkalı olduğu için 9 yıl boyunca çocuk sahibi olamamıştı. 10 Kasım 1977 yılında Patrick Steptoe ve Robert Edwards tarafından ilk kez denenecek olan ve bundan sonra tüp bebek uygulaması olarak dünyada duyulacak olan IVF tedavisine başladı. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bu yöntemin mucidi sayılan ve milyonlarca insanın çocuk sahibi olma imkanına kavuşturan Dr. Edwards Louise Brown’un doğumundan 32 yıl sonra 2010 yılında Nobel Tıp ödülü almıştır.http://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Brown

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu
Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Türkiye'de özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde uzmanlaşmış Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız