Size Baba Diyebilir Miyim

Size Baba Diyebilir Miyim

27 Ağustos 2017, Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Size Baba Diyebilir Miyim?: Yirmiden fazla, çeşitli mesleklerden ve yaşlardan erkeğin, baba olduktan sonra hissettikleri ve hayatlarındaki değişimleri anlatan bir kitap. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ulusalarası yüksek lisans öğrencisi Büşra Hacısalihoğlu ve Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu Tuğçe Yılmaz'ın basıma hazırladığı bir derleme. 

En sık Görülen Genetik Anomali: Klinefelter Sendromu

En sık Görülen Genetik Anomali: Klinefelter Sendromu

06 Temmuz 2017, Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

47,XXY klinefelter sendromu, 47,XYY en sık olarak gördüğümüz kromozom sayısal bozukluklarıdır. Yapılan araştırmalara göre 500 erkek doğumunda 1 olasılıkla en sık görülen kromozom yapı bozukluğunu oluşturmaktadır

Dondurulmuş testis ve ejakülat spermlerin çözme sonrası canlılığı

Dondurulmuş testis ve ejakülat spermlerin çözme sonrası canlılığı

01 Haziran 2017, Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerin testis dokusundan sperm elde edilerek mikroenjeksiyon (ICSI) yoluyla eşlerinin yumurtalarına aktarılması 15 yıldan uzun bir süredir çocuk sahibi olmalarını sağlayabilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu erkeklerde dokuda sperm bulma başarısı %30-50 oranları arasında olarak bildirilmektedir. Ancak hangi erkekte operasyon yoluyla sperm bulunabileceğini gösteren güvenilir bir klinik bir belirteç henüz bulunamamıştır.

Klinefelterli Erkekler de Çocuk Sahibi Olabilir

Klinefelterli Erkekler de Çocuk Sahibi Olabilir

05 Mayıs 2017, Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Geçmiş yıllarda çocuk sahibi olmak için başvuran ve sperm üretim bozukluğuna bağlı 485 azospermik erkekte geriye dönük olarak yaptığımız bir çalışma Fertility and Sterility dergisinin Nisan 2011 sayısında yayınlandı

Azospermiye neden olan genleri araştırıyoruz!

Azospermiye neden olan genleri araştırıyoruz!

28 Nisan 2017, Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde yaklaşık yarısına yakın bir kısmında nedeni hala açıklayamıyoruz. Hayvan modellerinde 2300 den fazla genin sperm üretiminden sorumlu olduğu gösterilmesine rağmen insanda sperm yapımından sorumlu olan genlerin pek çoğu halen bilinmemektedir.

Mikro TESE operasyonu Altın Standart !

Mikro TESE operasyonu Altın Standart !

02 Nisan 2017, Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Avrupa Üroloji Derneği’nin Londra’da yapılan yıllık toplantısında androloji ile ilgili önemli konuların tartışıldığı oturum yapıldı. Başkanlığını Dr. Montorsi ve Dr. Van Poppel’in yaptığı oturumda İngiltere’den Dr. Majid Shabbir  üretim bozukluğuna bağlı azospermik erkeklerde mikro TESE operasyonu ile sperm araştırma yönteminin altın standart olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Umudunuzu Kaybetmeyin

Umudunuzu Kaybetmeyin

20 Mart 2017, Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Umut her şeyi mümkün kılan, devam etme gücünü tetikleyen, sizi ve çevrenizi pozitif bir  enerji ile koruyan bir kalkandır aslında.

Umutlarımız  var oldukça hayal kurarız. Hayal kurdukça, çabalarız, çabaladıkça başarırız.

Mikro-TESE Ameliyatı Nasıl Yapılır

Mikro-TESE Ameliyatı Nasıl Yapılır

05 Mart 2017, Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu

Mikro-TESE, tese işlemi sırasında operasyon mikroskobu kullanılarak sperm üreten kanalların (tubullerin) incelenmesi ve bu bölgelerden toplanan küçük parçalardan sperm elde edilmesidir.